Tủ sách
Khoa học Tâm thức

Thở và thiền

Nghe trên Voiz FM: trang.li/dRwO

Khoa học thiền định

Nghe trên Voiz FM: trang.li/Rc5N

Thiền định và tâm trí diệu kỳ

Nghe trên Voiz FM: trang.li/gD2W

Thiền rất đơn giản

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Năng lượng Kim Tự Tháp

Nghe trên Voiz FM: trang.li/j01G

Tự chữa lành

Nghe trên Voiz FM: trang.li/VWal

Chữa lành bằng tâm thức

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Không có cái chết

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Đọc những cuốn sách tâm linh đúng đắn sẽ giúp chúng ta thấu hiểu nhiều hơn về bản thân, gia tăng sự thông thái. Sách nuôi dưỡng trí tuệ trong ta. Sách đóng vai trò quan trọng trên con đường tâm linh. Sách giải thích những khúc mắc và mang lại cho chúng ta kiến thức.

Đọc đúng sách là một trong những lời khuyên cho một nhà khoa học thiền định. Hãy đọc sách của Osho, Lobsang Rampa, Castaned, Jane Roberts, Annie Besant, Linda Goodman, Deepak Chopra, Sylvia Browne, Eckhart Tolle, Thích Nhất Hạnh… Các cuốn sách nên đọc của các nhà khoa học tâm linh trên thế giới được Subhash Patriji giới thiệu tại trang.li/61WJ.