Tủ sách
Khoa học tâm thức

Thở và thiền

Đọc trên Waka: trang.ws/XzDA

Nghe trên Voiz FM: trang.ws/dRwO

Thiền định và tâm trí diệu kỳ

Đọc trên Waka: trang.ws/aKmt

Nghe trên Voiz FM: trang.ws/gD2W

Năng lượng Kim Tự Tháp

Đọc trên Waka: trang.ws/QOaW

Nghe trên Voiz FM: trang.ws/j01G

Tự chữa lành

Đọc trên Waka: trang.ws/5ijW

Nghe trên Voiz FM: trang.ws/VWal

Chữa lành bằng tâm thức

Đọc trên Waka: Chưa có sách

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Thiền rất đơn giản

Đọc trên Waka: trang.ws/zz78

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Khoa học thiền định

Đọc trên Waka: Chưa có sách

Nghe trên Voiz FM: trang.ws/Rc5N

Không có cái chết

Đọc trên Waka: trang.ws/MvF1

Nghe trên Voiz FM: Chưa có sách

Đọc những quyển sách tâm linh đúng đắn sẽ giúp chúng ta thấu hiểu nhiều hơn về bản thân, gia tăng sự thông thái. Sách nuôi dưỡng trí tuệ trong ta. Sách đóng vai trò quan trọng trên con đường tâm linh. Sách giải thích những khúc mắc và mang lại cho chúng ta kiến thức.

Đọc đúng sách là một trong những lời khuyên cho một nhà khoa học thiền định. Hãy đọc sách của Osho, Lobsang Rampa, Castaned, Jane Roberts, Annie Besant, Linda Goodman, Deepak Chopra, Sylvia Browne, Eckhart Tolle, Thích Nhất Hạnh… Các quyển sách nên đọc của các nhà khoa học tâm linh trên thế giới được Subhash Patriji giới thiệu tại trang.ws/61WJ.